Close

Opłata miesięczna wynosi 100 zł.

W opłacie miesięcznej jest juz zawarta składka członkowska

UWAGA! Lipiec i grudzień nie są płatne!        

Opłatę miesięczną uiszczamy do 15 każdego  miesiąca.             

   

Numer konta 33 8591 0007 0070 0100 1036 0004

W tytule proszę podać: imię, nazwisko, rok urodzenia zawodnika.