Close

O NAS

Za oficjalną datę powstania Ludowego Klubu Sportowego Gdovii Gdów uznaje się rok 1923. Oznacza to, że nasz klub w niedługim czasie świętować będzie 100-lecie istnienia i działalności. W niespełna 5 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w małym miasteczku powstał klub, który na stałe wpisał się w sportową historię regionu. Obejrzyj utrwaloną na fotografiach historię klubu.


 

 

ZARZĄD KLUBU


Stanisław Wydrych

 prezes Zarządu


 

Sławomi Domoń

I vice prezes


 

Michał Ciężarek

II vice prezes


 

Konrad Kasprzyk

skarbnik


 

Witold Ciężarek

członek zarządu


 

Krzysztof Obrał

sekretarz zarządu


 

Łukasz Sala

członek zarządu


 

Dariusz Mulik

członek zarządu


 

Dariusz Chwajoł

członek zarządu


 

KOMISJA REWIZYJNA


 

Artur Kasprzyk

przewodniczący


 

Jacek Ślósarczyk

vice przewodniczący


 

Roman Markot

sekretarz